Peuterwerk

Peuterwerk In ‘t Park is op 24 augustus 2020 gestart bij de tijdelijke locatie van basisschool ’t Schrijverke, in een groene omgeving aan de rand van Herpen. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn we met basisschool ’t Schrijverke mee naar een prachtige nieuwe locatie aan de Wassenbergstraat 12 te Herpen verhuisd.
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.Onze openingstijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend van 8.30 tot 12.30 uur.

Per oktober 2023 is Peuterwerk In 't Park een VE-locatie. Wij werken met het VE-programma Uk en Puk. Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (taal)achterstand, of een risico daarop. Met voorschoolse educatie (VE) willen we ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 4 jaar voorkomen of verminderen. Hiermee krijgen kinderen een extra steuntje in de rug. Zij leren spelenderwijs.

Peuterwerk in een natuurlijke omgeving heeft als pedagogische meerwaarde dat kinderen direct in contact zijn met de natuur. Er is van alles te beleven, zoals bijvoorbeeld spelen met bladeren in de herfst, stampen door modderplassen, kruipen in het gras dat kietelt aan je knieën en wandelen door het park. De nieuwbouw van basisschool ’t Schrijverke is een unieke locatie voor peuterwerk gelegen in het dorp en omgeven door een park met veel ruimte en groen. Vanzelfsprekend zullen die kenmerken steeds als een rode draad door ons pedagogisch beleidsplan lopen.

Ons pedagogische beleidsplan beschrijft wie we zijn, waar we voor staan, onze pedagogische doelstelling en de dagelijkse werkwijze in praktijk. Het biedt de pedagogische medewerkers (hierna kortweg pm’ers) ondersteuning bij hun dagelijks werk en geeft de ouders inzicht in hoe wij werken bij het peuterwerk.

Voor vragen of informatie neem gerust contact op via 06-16040646 of mail naar info@inhetparkherpen.nl

Inschrijven kan via onderstaande knop

 

Aanmelden Peuterwerk