Schoolbrede verwachtingen

Sociale veiligheid en een goed pedagogisch klimaat is voor ons een uitgangspunt.

Basisschool ‘t Schrijverke is een gecertificeerd PBS (Positive Behaviour Support) school. PBS is een pedagogische preventieve aanpak op gedrag voor alle leerlingen, met als doel het creëren van een positieve schoolomgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen zo veel mogelijk voorkomt. Wij werken met een schoolbrede aanpak vanuit gedeelde kernwaarden. Wij richt ons op het bevorderen van gewenst gedrag d.m.v. een positieve benadering en bekrachtiging. Daarnaast negeren wij bewust ongewenst gedrag, bij alle leerlingen maar begrenzen wij waar nodig. Dit wordt gedaan door het gehele schoolteam. Op alle plekken in en om de school in het educatiepark is de aanpak visueel gemaakt. De aanpak bevat zowel interventies om gewenst gedrag te simuleren bij de hele schoolpopulatie als specifieke interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze interventies worden data gestuurd toegepast vanuit de schoolbrede kernwaarden: 

 

Met PBS kiezen wij voor het voeren van een preventief beleid binnen de school, gericht op het bekrachtigen en waarderen van gewenst en duurzaam gedrag bij alle leerlingen. Leerlingen die duurzaam gedrag vertonen hebben oog voor de samenleving en hoe deze continu in beweging is. Je respecteert elkaar. Durft een mening te hebben en kunt omgaan met teleurstellingen. Je bent bewust van de invloed van je eigen handelen en leert je eigen koers vast te houden. Ook onder sociale druk. Je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van anderen, hebt respect voor materialen, mens, dier en natuur. Je leert het grotere belang te zien van elke keuze die je maakt Vanuit gedeelde waarden gewenst gedrag vaststellen, aanleren en bekrachtigen

Vanuit de schoolbrede kernwaarden (veiligheid, respect en verantwoordelijkheid) heeft het schoolteam gezamenlijk bepaald welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school zijn deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd, aangeleerd en visueel gemaakt. De gedragsverwachtingen worden wekelijks actief geoefend, voorgedaan en herhaald, zodat leerlingen zich de gedragsverwachtingen eigen kunnen maken. Om gewenst gedrag structureel aan te moedigen en te waarderen, hebben we een schoolbreed bekrachtigingssysteem ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt toegepast. Leerlingen kunnen muntjes en ballen verdienen, waarmee gespaard kan worden voor een groeps- en schoolbeloning. Het beloningssysteem stimuleert tevens het schoolteam haar aandacht te verleggen van ‘probleemgedrag’ naar ‘gewenst gedrag’. Door leerlingen systematisch te ‘betrappen’ op gewenst gedrag en hier positieve feedback op te geven, draagt het schoolteam bij aan een klimaat van vertrouwen in de school waarin het voor leerlingen veilig is om vaardigheden te oefenen en te versterken. Ook kunnen groepen meesparen aan de schoolbeloning. Bij het verdienen van 60 muntjes, gaat de groep naar de directeur met de volle pot muntjes. Hier worden de kernwaarden herhaald en kiezen de leerlingen gezamenlijk een bal in de kleur van de kernwaarde. Deze bal gaat vervolgens in de schoolbeloningsbak. Als de schoolbeloningsbak vol is met 60 ballen, wordt de schoolbeloning uitgevoerd. Deze schoolbeloning wordt door alle leerlingen democratisch besloten in het Kidsteam. De directeur kan ook gouden ballen uitreiken aan een groep of een groepje leerlingen bij bijzondere prestaties. Het ambulante personeel kan ook gouden muntjes uitdelen, als extra bekrachtiging. Hiermee worden de kinderen op allerlei manieren gestimuleerd om gewenst gedrag te laten zien. Met deze schoolaanpak is er duidelijke lijn zichtbaar en merkbaar op 't Schrijverke.