PBS

School Wide Positive Behavior Support, kortweg PBS, is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het onderwijs. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. In alle groepen wordt gewerkt met preventieve gedragsinterventies op basis van eigen dataverzameling door teamleden.

Kernwaarden

PBS richt zich op het aanleren en bevorderen van gewenst gedrag, d.m.v. een positieve benadering en zoveel mogelijk negeren van ongewenst gedrag, bij alle leerlingen, door het gehele schoolteam, op alle plekken in en om de school. De aanpak bevat zowel interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze worden toegepast vanuit de schoolbrede waarden: