Nieuws

Het Infootje

Het infootje is hét informatieblad voor ouders (en kinderen ) van onze school. Regematig wordt Het Infootje via ons ouderportaal Social Schools rondgestuurd. Hij verschijnt ook op de website.

Het Infootje van schooljaar 2022-2023