Verlofaanvraag

U kunt via onderstaand formulier verlof aanvragen voor uw kind. Op het formulier staat vermeld waarvoor verleend mag worden.

Het verlenen van verlof is aan regels gebonden. Wanneer u door de specifieke aard van uw beroep geen vakantieverlof kunt nemen in de voor uw leerplichtig(e) kind(eren) geldende schoolvakanties, vult u de aanvraag verlof in, met als bijlage een ingevulde accountantsverklaring. Een fomulier hiervoor vindt u hieronder.

Leerplichtambtenaar

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.