PBS

veiligheid, respect, verantwoordelijkheid

Kwaliteiten

ontdekken, aanspreken, benoemen

Bewegen

onderwijs en bewegen, in en buiten de klas

Optimus wereldschool

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen

Welkom bij 't Schrijverke

Basisschool 't Schrijverke in Herpen biedt basisonderwijs aan ruim 160 leerlingen. we staan op onze school voor een positieve leeromgeving. Samen met de kinderen werken we aan de kernwaarden 

Heeft u interesse in onze school en overweegt u uw kind(eren) aan te melden, dan nodig ik u graag uit voor een rondleiding.
Uiteraard zijn ook uw kinderen van harte welkom. Het is leuk en goed om te zien hoe ze de school ervaren. 

De rondleiding is altijd onder schooltijd. Dit geeft u meteen een goed beeld van het onderwijs op 't Schrijverke.
We bezoeken de groepen en onder het genot van een kopje koffie en limonade, zal ik u het onderwijs toelichten. Uiteraard zal ik alle tijd nemen om eventuele vragen te beantwoorden. 

Ik adviseer u ook om onze Schoolgids (schrijverkeherpen.nl) en Nieuws (schrijverkeherpen.nl) (Infootje) door te lezen en onze site te bekijken.

Hoop u gauw te mogen begroeten! 

Dank voor uw interesse en tot snel!

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Erp I Directeur 't Schrijverke
Wassenbergstraat 12 5373 CH Herpen
T: 0486-411828 I M: 06-27245724
dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl

Hoe tevreden zijn onze leerlingen en hun ouders?

Tevredenheidsonderzoek 2023

Agenda

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl