Ouders

Samen één

Uw kind is uw kostbaarste bezit!

Dus betrekken wij u graag bij onze school. Leren gaat beter als school en ouders samenwerken.

We vinde het vanzelfsprekend dat er veel contact is tussen de leerkracht en de ouders. Korte lijnen en open communicatie zorgen voor transparantie, wederzijds vertrouwen en optimaal onderwijs.

Makkelijk contact tussen ouders en leerkrachten vinden we belangrijk. Deus wilt u iets bespreken? Of hebt u vragen? Voor korte gesprekjes of mededelingen kunt u voor of na schooltijd altijd even binnenlopen. Wilt ud zaken bespreken die meer tijd vergen, maak dan een afspraak met de leerkracht voor een gesprek buiten schooltijd.

We vinden het fijn als u onze ouderavonden en informatiebijeenkomsten bezoekt. Wilt u als ouder een grotere rol vervullen? Meldt u zich dan aan als lid van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.