"Positieve verwachtingen leiden tot positieve resultaten"