School

Basisschool ’t Schrijverke is een dorpsschool, welke centraal in het dorp staat op vele gebieden. We werken in en om het dorp als WIJ-land partners samen met educatief partners, ten gunsten van het onderwijs aan onze leerlingen.

Wij zijn met trots een PBS-school, wat voor ons betekent dat wij, op een positieve manier, werken vanuit de basiskernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Wij leren leerlingen op een positieve manier gedrag aan en bekrachtigen hen zowel individueel dan wel als groep tijdens het aanleren van dit gedrag. Leer leerlingen wat ze wel mogen doen en hoe ze het moeten doen, in plaats van tegen ze te zeggen wat ze niet mogen.

We streven er als school naar om ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De leerlingen krijgen zo de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een eigen en passende manier. Het contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind zien wij als vanzelfsprekend en is zien wij als een grote meerwaarde. Daarnaast praten we met en luisteren we naar onze leerlingen om tot afstemming in onderwijsbehoeften te komen. Leerlingen zijn bij ons op school mede-eigenaar van hun eigen ontwikkel- en leerproces.

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind onder andere door observaties door alle deskundigen in de school. Daarnaast gebruiken we ook systemen zoals het leerlingvolgsysteem Parnassys, Leerling in Beeld en Focus PO.

Positief samen!