OR

De Ouderraad (OR) is een zelfstandige stichting die valt onder de verantwoordelijkheid van 't Schrijverke. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar waarin er ook één vaste leerkracht vanuit het team aanschuift. De OR stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Maar ook om voor de kinderen leuke activiteiten/uitjes te organiseren. Iedere klas heeft één klassenouder en één klassenouder ter ondersteuning. De klassenouders coördineren de ouderhulp voor de desbetreffende klas op verzoek en ter ondersteuning van de leerkracht. 

Daarnaast bestaat de OR uit werkgroep coördinatoren. Vanuit 't Schrijverke zijn er jaarlijkse vaste activiteiten waarin de werkgroep coördinatoren samen met de verantwoordelijke leerkracht de activiteit organiseren. Hieronder vallen Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Schoolreis, Koningsspelen, Versieren, Bag2School, Hoofdluiscontrole, Schoolfotograaf, Flessenactie en Veiligheid & Verkeer. Voor de uitvoering hiervan kunnen de werkgroep coördinatoren hulp vragen binnen de OR en/of andere ouders. De opbrengsten die opgehaald worden vanuit de Flessenactie zijn puur en alleen bedoeld voor de kinderen die op onze school zitten.  

Het Dagelijks Bestuur van de OR bestaat uit Marie-Louise van der Loop (Voorzitter), Carolien Verduyn Lunel (Penningmeester) en Lindsey Dekkers (Secretaris). De penningmeester zet de vrijwillige ouderbijdrage uit en incasseert deze ook. De gelden die hiermee opgehaald worden komen 100% ten gunste van de kinderen die op 't Schrijverke zitten. Hier wordt bijvoorbeeld het Schoolreisje van bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt per schooljaar € 35,00 per kind. Mocht een kind vanaf januari instromen dan bedragen de kosten € 30,00. 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via or.schrijverke@optimusonderwijs.nl