OR

De ouderraad (OR) is een zelfstandige stichting die valt  onder de verantwoordelijkheid van school. De OR stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Elke groep heeft één klassenouder. De klassenouders coördineren de ouderhulp voor de betreffende groep, in samenwerking met de leerkracht. Daarnaast nemen de klassenouders deel aan werkgroepen, die jaarlijks bepaalde activiteiten organiseren. In overleg met school wordt het programma bedacht en uitgevoerd. Voor de uitvoering wordt regelmatig hulp gevraagd van de OR en/of andere ouders. De OR vergaderd ongeveer één keer per maand. Hierbij is een leerkracht vanuit het team aanwezig.

Voor vragen of meer informatie, mail dan naar OR.schrijverke@optimusonderwijs.nl

"Positieve verwachtingen leiden tot positieve resultaten"