SWIS Suite

Data over gedrag vormt de motor van PBS. Met behulp van het dataprogramma: SWIS Suite, worden incidenten ingevoerd en geanalyseerd. Elke schoolmedewerker vult in SWIS Suite de incidenten in die hij of zij in en om de school signaleert. Gedragsincidenten worden geregistreerd.

  • Klein probleemgedrag: Dit wordt geregistreerd als het leerlingen bij kleine vormen van ongewenst gedrag niet lukt hun gedrag om te buigen. Ze hebben dan dus op de time-out plek gezeten en/of een consequentie gekregen.
  • Groot probleemgedrag (bijvoorbeeld fysieke agressie, vernieling): De leerkracht handelt dan direct naar eigen inzicht om alle leerlingen in veiligheid te brengen. Reactieprocedure is dan niet van toepassing. Directe verwijzing naar time-out of naar parallelklas kan volgen.

Als school onderscheiden wij klein en groot probleemgedrag.

De data worden maandelijks geanalyseerd door de datamanager en doorgesproken met de intern bgegeleider. Dit om zicht te krijgen op gedragsvraagstukken in de school. Gezamenlijk wordt nagedacht over oplossingen aan de hand van de pijlers en bouwstenen van PBS.

"Positieve verwachtingen leiden tot positieve resultaten"